Sökning: "On-line learning"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden On-line learning.

 1. 1. Science Enacted in Everyday Life: Studies of On-line and Classroom Practice

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Miranda Rocksén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; science education; science literacy; public engagement with science; science language; genre; learning; on-line communication; classroom research;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the field of science education with two studies investigating science literacy in its practice in everyday life. The approach embrace a view on science learning as embedded in the context of situation, resulting in the study of two practices: on-line communication and science classroom. LÄS MER

 2. 2. Enhancing on-line information sharing systems

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Alex Jonsson; KTH.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; workflow; news; concurrent; electronic publishing; newspaper; on-line; scripting; automation; multi-channel publishing; IP-based networks; Internet; intranet; distributed education; e-learning; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis presents working methods for developing andmaintaining publishing services for various purposes overIP-based computer networks. Many companies and organizationsthat plan to host an on-line service on the Internet or on acorporate intranet already have much of the required apparatusand in-house knowledge in their existing infrastructure. LÄS MER

 3. 3. ICT and formative assessment in the learning society

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Bertil Roos; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; assessment; internet; ICT; learning; constructivism; formative assessment; constructivist assessment; feedback; examination; on-line; cybernetic; e-learning; learning society; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In the 1930s and 1940s, less than one percent of the Swedish population were in higher education. By the beginning of 1990s this proportion had reached 2.4%. During the 1990s, however, a new economic current flowed in Swedish higher education. LÄS MER

 4. 4. New ways of learning Participatory action research and Kenyan runners’ appropriation of smartphones to improve their daily lives and participation in m-learning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Per-Olof Hansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Participatory action research; m-learning; sociocultural perspective; Deltagande aktionsforskning; mobilt lärande; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : In Kenya, mobile technology is widely used, with more and more people gaining access to the Internet. Mobile technology has the potential to support learning and improve lives, particular those of impoverished people. In this study, 30 Kenyan runners from poor backgrounds and with limited formal education participated. LÄS MER

 5. 5. Myoelectric Control for Hand Prostheses

  Detta är en avhandling från Department of Electrical Measurements, Lund University

  Författare :Fredrik Sebelius; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Mät- och instrumenteringsteknik; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering; Instrumentation technology; Virtual; Recognition; Real time; On-line learning; Myoelectric; Hand prosthesis; EMG; ANN; Artificial hands;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling syftar till att förbättra styrningen av myoelektriska handproteser. De primära målen har varit (1) att generera korrekt kontroll för så många handrörelser som möjligt, (2) att förbättra träningsförfarandet så att operatören på ett intuitivt sätt snabbt kan bemästra ett flertal rörelser och (3) att minska tiden som behövs för att matematiskt justera in systemet till maximalt ett par minuter, så att man enkelt kan utföra olika typer av optimeringar, såsom omplacering av elektroder. LÄS MER