Sökning: "Omvårdnadsforskning"

Visar resultat 1 - 5 av 102 avhandlingar innehållade ordet Omvårdnadsforskning.

 1. 1. Magmassage vid förstoppning : upplevelser, effekter och kostnadseffektivitet

  Författare :Kristina Lämås; Catrine Jacobsson; Lars Lindholm; Birgitta Engström; Inger Ekman; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; nursing care; nursing evaluation research; constipation; massage; abdominal massage; life experiences; sign and symptoms digestive; quality of life; QALY; health care economics and organization; omvårdnad; omvårdnadsforskning; förstoppning; massage; magmassage; upplevelser; gastrointestinala symtom; livskvalitet; QALY; kostnadseffektivitet; Nursing; Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : This thesis evaluates experiences, effects, and costs of abdominal massage for people with constipation. The thesis comprises four papers: Paper I is a literature review of health economic analysis of nursing practice. Paper II and III is a prospective randomized controlled trial that evaluates abdominal massage in terms of effects and costs. LÄS MER

 2. 2. Gånge hatt till... : omvårdnadsforskningens framväxt i Sverige - sjuksköterskors avhandlingar 1974-1991

  Författare :Ingrid Heyman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Omvårdnadsforskning; Sverige;

  Sammanfattning : Properties of the 65 doctoral theses, written by nurses, and their answers to a questionnaire have been used to represent the emerging field of nursing research. Such data constitute the foundation for correspondence analyses, revealing that nursing research in Sweden is far4 from an one-sided activity. LÄS MER

 3. 3. Förlossningsrädsla : med fokus på kvinnors upplevelser av att föda barn

  Författare :Christina Nilsson; Ingela Lundgren; Eva Robertsson; Terese Bondas; Anna-Karin Dykes; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Fear of childbirth; Negative birth experience; Phenomenology; Childbirth; Birth trauma; Suffering; Midwifery; Support; Long-term; Birth narrative; Lived experice; Vårdvetenskap; Caring Science; fear of childbirth; negative birth experience; phenomenology; childbirth; birth trauma; midwifery; birth narrative; lived experice; Omvårdnadsforskning; Integrated Caring Science; Integrerad vårdutveckling;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this study is to describe experiences of, and the association between, fear of childbirth and birth experiences of women with fear ofchildbirth.Methods: In studies I, II, and IV, a reflective lifeworld approach based on phenomenological philosophy was used to describe women’s experiences of fear of childbirth (I), previous birth experiences (II), and fear of childbirth and of birth experience in a long-term perspective (IV). LÄS MER

 4. 4. Att forskningsanknyta vårdproblem : om mötet mellan kunskapstraditioner

  Författare :Ingrid Sandin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Omvårdnadsforskning; Vårdutbildningar-- Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Beroende av vård : innebörden av fenomenet som det visar sig genom patienters, deras anhörigas och vårdares berättelser

  Författare :Gunilla Strandberg; Lilian Jansson; Astrid Norberg; Eli Haugen Bunch; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dependency; care; interview; phenomenological-hermeneutics; Sjuksköterska-patientrelationer; Omvårdnad; Omvårdnadsforskning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER