Sökning: "Olov Svedelid"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Olov Svedelid.

  1. 1. Snuten i skymningslandet : svenska polisberättelser i roman och film 1965–2010

    Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

    Författare :Michael Tapper; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Crime fiction; police; Sweden literature ; Sweden film ; Sjöwall-Wahlöö; Per Wahlöö; Olov Svedelid; Leif GW Persson; Jan Guillou; Henning Mankell; Håkan Nesser; Stieg Larsson; Anders Roslund Börge Hellström;

    Sammanfattning : Popular Abstract in English My dissertation is a Swedish history of ideas 1965-2010 as expressed in the best-selling and most influential Swedish police novels and films. The title is "The Cop in the Twilight Land. Swedish Police Narratives in Novels and Film 1965-2010". LÄS MER