Sökning: "Olof Petterson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Olof Petterson.

  1. 1. Yttrandefrihetens dilemman : Debatten om hetspropaganda, mediekoncentration samt personlig integritet mellan 1940- och 2000-tal

    Författare :Jan Andersson; Karl-Göran Algotsson; Olof Petterson; Curt Räftegård; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Freedom of speech; Freedom of information; Hate speech; Media concentration; Personal integrity; Rights; Truth; Autonomy; Value conflicts; Deliberative democracy; Statsvetenskap; Political science; Statsvetenskap; statskunskap; statskunskap;

    Sammanfattning : This thesis focuses on different types of value conflicts that have been actualized by proposals of legislation on freedom of speech. The thesis analyses three different debates which each relate to a different type of value conflict. LÄS MER