Sökning: "Olof Lönneborg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Olof Lönneborg.

  1. 1. Mwalimu och Ujamaa : Julius Karambage Nyerere och nationsbildningen i Tanzania

    Författare :Olof Lönneborg; Umeå universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Africa; nation-building; Nyerere; Tanzania; Catholic social teaching; Fabian Society; African Socialism; African Personality; ujamaa; development; democratization; communitarianism;

    Sammanfattning : The present study is a political biography in the broad sense of Julius Karambage Nyerere. The main perspective has been his significance for nation-building in Tanzania. The dissertation is chronologically ordered after his life and restricted to the period 1922-1977. LÄS MER