Sökning: "Olof Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Olof Bengtsson.

 1. 1. Design and Characterization of RF-Power LDMOS Transistors

  Detta är en avhandling från Uppsala : Universitetsbiblioteket

  Författare :Olof Bengtsson; Jörgen Olsson; Lars Vestling; Claes Beckman; Olof Tornblad; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Power Amplifiers; LDMOS transistors; RF-power; IMD; Technology CAD; Load-Pull; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electronics; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elektronik;

  Sammanfattning : In mobile communication new applications like wireless internet and mobile video have increased the demand of data-rates. Therefore, new more wideband systems are being implemented. LÄS MER

 2. 2. Design and Characterization of RF-Power LDMOS Transistors

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala Universitet

  Författare :Olof Bengtsson; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Power Amplifiers; LDMOS transistors; RF-power; IMD; Technology CAD; Load-Pull; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electronics; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elektronik;

  Sammanfattning : In mobile communication new applications like wireless internet and mobile video have increased the demand of data-rates. Therefore, new more wideband systems are being implemented. LÄS MER

 3. 3. Integration and Analysis of RF-Power LDMOS Transistors

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala Universitet

  Författare :Olof Bengtsson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Integration and Analysis of RF-Power LDMOS Transistors

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala Universitet

  Författare :Olof Bengtsson; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electronics; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elektronik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Two-Locus affected sib-pair identity by descent probabilities

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Olof Bengtsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER