Sökning: "Olle Mårsäter"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Olle Mårsäter.

  1. 1. Folkrättsligt skydd av rätten till domstolsprövning

    Detta är en avhandling från Uppsala : Juridiska institutionen

    Författare :Olle Mårsäter; Uppsala universitet.; [2005]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; International law; Folkrätt; LAW JURISPRUDENCE Other law International law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt Folkrätt;

    Sammanfattning : The thesis takes a comprehensive approach to its subject, the protection of the right of access to court in public international law. Thus relevant regulations in international human rights and humanitarian law instruments, their interlaced origins, and the decisions and case law (practice) of the supervisory bodies of the instruments have been studied. LÄS MER