Sökning: "Olle Brander"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Olle Brander.

  1. 1. On the asymptotic properties of the scattering matrix in complex angular momentum : a study in potential scattering theory

    Författare :Olle Brander; Chalmers University of Technology; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER