Sökning: "Olivia Cejvan"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Olivia Cejvan.

  1. 1. Arts and Crafts Divine : Teaching and Learning Ritual Magic in Sodalitas Rosae Crucis

    Författare :Olivia Cejvan; Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; religionsantropologi; Ritual Studies; Levd religion; magi; Esoterism; Contemporary esotericism; anthropology of religion; ritual magic; Hermetic Order of the Golden Dawn; Social Learning Theory; contemporary esotericism; initiation; narrative; spirituality; lived religion; ritual studies;

    Sammanfattning : This is an anthropological study of teaching and learning as it unfolds in a contemporary esoteric society in Sweden, the Sodalitas Rosae Crucis (SRC), founded in 2002. It perpetuates the teachings of the Hermetic Order of the Golden Dawn, an influential esoteric society instituted in Victorian London. LÄS MER