Sökning: "Olesja Fornara"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Olesja Fornara.

  1. 1. Towards understanding of Human Cytomegalovirus in Glioblastoma

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Medicine, Solna

    Författare :Olesja Fornara; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2016]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Human Cytomegalovirus (HCMV) is a widely prevalent herpesvirus. Following an active primary infection, often asymptomatic or subclinical in immunocompetent individuals, the virus establishes latency. LÄS MER