Sökning: "Ole Saetrum Opgaard"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ole Saetrum Opgaard.

  1. 1. Innervation and Functional Aspects of Neuropeptides in the Coronary Circulation

    Detta är en avhandling från Department of Internal Medcine, University Hospital of Lund

    Författare :Ole Saetrum Opgaard; [1996]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; immunohistochemistry.; mRNA; receptors; ET-B; ET-A; endothelin; substance P; calcitonin gene-related peptide; vasoactive intestinal peptide; acetylcholine; NPY; ATP; noradrenaline; nerves; sensory; parasympathetic; sympathetic; veins; Coronary; arteries; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Nätverk av nervtrådar påvisades kring koronara artärer och vener från marsvin och människa. Medelst immunhistokemiska metoder demonstrerades olika signalsubstanser i anknytning till dessa nervtrådar och i olika delar av kärlväggen (endotelet, media, adventitia), och det påvisades hur vissa av dessa substanser var lokaliserade i samma vesikler av ovan nämnda nervtrådar. LÄS MER