Sökning: "Ole Boe"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ole Boe.

  1. 1. Factors Affecting Integration of Outcomes of Concurrent Decisions

    Författare :Ole Boe; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; decision making; concurrent descicions; integration;

    Sammanfattning : Boe, O., 2000. Factors affecting integration of outcomes of concurrent decisions.Department of Psychology. LÄS MER