Sökning: "Olander"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade ordet Olander.

 1. 1. Hälsovägledning i barnhälsovården : : syntetisering av två uppdrag

  Detta är en avhandling från School of Education, Malmö University

  Författare :Ewy Olander; Blekinge Tekniska Högskola.; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Child Health Services; Child Health Promotion; health counselling; health education; Grounded Theory; synthesising; population-individualising.; Population-individualisation; Health Education; Health Counselling; Synthesising; Sociology; Sociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Family medicine; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Allmänmedicin; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna studie fokuserar på distriktssköterskors hälsovägledning i barnhälsovården. Syftet med studien är att öka förståelsen för hur hälsovägledning utformas och genomförs, samt att generera teori, användbar för praktisk barnhälso-vårdsverksamhet. LÄS MER

 2. 2. Design as Reflection

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Elin Olander; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Product Experiences; Reflective Design; Self-image; Meaningfulness; Stigmatizing; Users with Disabilities; Assistive Devices.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För unga personer med funktionsnedsättningar är det viktigt att vara som alla andra och därmed inte avvika från mängden på ett för personen oönskat sätt. Hjälpmedel är produkter som en person med en eller flera funktionsnedsättningar kan använda för att kunna vara delaktig i vårt samhälle. LÄS MER

 3. 3. Emotional principles for a holistic approach to Universal Design

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Elin Olander; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Exploring emotional relationships between user and product is an important issue to adress in the design of t non-discriminating everyday products. Universal design is one approach among several, which the industrial designer can use when designing on the basis of on a non-discriminating philosophy. LÄS MER

 4. 4. Hälsovägledning i barnhälsovården, process och kontext ur ett praktiskt pedagogiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö University, School of Education

  Författare :Ewy Olander; Blekinge Tekniska Högskola.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; district nurses; health education; health promotion; primary child health care;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Studies on Growth of SiC and BN from Theory and Experiments

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jenny Olander; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Inorganic chemistry; Growth; quantum chemistry; DFT; ALD; laser-activation; Oorganisk kemi; NATURAL SCIENCES Chemistry Inorganic chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Oorganisk kemi; Inorganic Chemistry; oorganisk kemi;

  Sammanfattning : Smaller cellular telephones and more energy-efficient windows are just two examples of technological advances which call for new materials. Materials chemists seek to develop new materials, both out of pure curiosity to see which combination of elements and structures can be obtained and in efforts to produce materials, with specific properties. LÄS MER