Sökning: "Ola Strandler"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ola Strandler.

  1. 1. Performativa lärarpraktiker : Performativity and Teachers' Practices

    Författare :Ola Strandler; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER