Sökning: "Ola Raninge"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ola Raninge.

  1. 1. Folkskolans framväxt och lärarnas insatser i södra Västerbotten 1842-1942

    Författare :Ola Raninge; Umeå universitet; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER