Sökning: "Ola Markusson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Ola Markusson.

 1. 1. Model inversion and spectral matching, methods for parameter estimation in grey-box models

  Författare :Ola Markusson; KTH; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Model and System Inversion with Applications in Nonlinear System Identification and Control

  Författare :Ola Markusson; KTH; []
  Nyckelord :Nonlinear systems; Inversion; Identification; Parameter estimation; Learning Control; Identification for control; Spectral matching;

  Sammanfattning : .... LÄS MER