Sökning: "Ola Kronkvist"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ola Kronkvist.

  1. 1. Om sanningen skall fram : polisförhör med misstänkta för grova brott

    Författare :Ola Kronkvist; Kerstin Svensson; Rolf Granér; Peter Lindström; Linnéuniversitetet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; police interview; interrogation; police investigation; human rights; tacit knowledge; policing; decision making; confirmation bias; Poliskunskap; Poliskunskap;

    Sammanfattning : This thesis has explored the context of police interviews with suspects of serious crimes. Focus group studies, a case study and additional interviews have shown several aspects of information flow, decision making, interviewing tactics, human rights and tacit knowledge as these interviews are planned, performed and evaluated. LÄS MER