Sökning: "Ola Belfrage"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ola Belfrage.

  1. 1. Allograft bone in hip revision: the effect of locally applied pharmacological treatment

    Detta är en avhandling från Department of Orthopaedics, Lund University

    Författare :Ola Belfrage; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; allograft bone; bone transplantation; bisphosphonate; bone morphogenetic proteins; hip revision; radiostereometric analysis;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Resultatet efter en höftprotesoperation är otvetydigt gott med smärtfrihet och god funktion ofta livet ut hos de flesta. 2012 opererades i Sverige cirka 16000 patienter med höftprotes och siffran stiger. LÄS MER