Sökning: "Ohmic contacts"

Visar resultat 16 - 20 av 23 avhandlingar innehållade orden Ohmic contacts.

 1. 16. Schottky barriers and Schottky barrier based devices on Si and SiC

  Detta är en avhandling från Institutionen för elektronisk systemkonstruktion

  Författare :Christer Fröjdh; KTH.; [1998]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This work is devoted to a study of the formation andcharacterisation of Schottky Barriers on differentsemiconductors with an extension to the development of devicesbased on Schottky barriers. The major part of the work has beendone on 6H-SiC, but Si and SiGe alloys have also been used. LÄS MER

 2. 17. Silicon Carbide High Temperature Photodetectors and Image Sensor

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Shuoben Hou; KTH.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Silicon Carbide SiC ; high temperature; photodetector; photodiode; phototransistor; ultraviolet UV ; transistor-transistor logic TTL ; bipolar junction transistor BJT ; integrated circuit IC ; pixel sensor; image sensor; Informations- och kommunikationsteknik; Information and Communication Technology;

  Sammanfattning : Silicon Carbide (SiC) has the advantages of ultraviolet (UV) sensing and high temperature characteristics because of its wide band gap. Both merits make SiC photodetectors very attractive in astronomy, oil drilling, combustion detection, biology and medical applications. LÄS MER

 3. 18. Quantum Devices from the Assembly of Zero- and One-Dimensional Building Blocks

  Detta är en avhandling från Division of Solid State Physics, Box 118, 221 00 Lund

  Författare :Claes Thelander; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; quantum devices; classical mechanics; quantum mechanics; relativity; statistical physics; thermodynamics; Matematisk och allmän teoretisk fysik; klassisk mekanik; kvantmekanik; relativitet; gravitation; termodynamik; statistisk fysik; Mathematical and general theoretical physics; single-electron transistor; nanowires; AFM; carbon nanotubes; Fysicumarkivet A:2003:Thelander;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ämnet för den här avhandlingen är tillverkning och studier av elektroniska komponenter tillverkade av mycket små tråd- och punktformade byggmateriel. Diametern hos en sådan tråd kan vara så liten som 1 nanometer, vilket motsvarar en miljondels millimeter. LÄS MER

 4. 19. Processing, Characterization and Modeling of AlGaN/GaN HEMTs

  Detta är en avhandling från Division of Solid State Physics, Box 118, 221 00 Lund

  Författare :Vincent Desmaris; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; GaN; HEMT; III-Nitride processing; microwave modeling; AlGaN GaN; HFET; heterojunction field effect transistor; microwave devices; III-Nitride; Schottky diodes; Gallium nitride; resistive mixer; high electron mobility transistor; wide bandgap;

  Sammanfattning : III-Nitrides electronic properties make them currently the materials of choice for high-power high-frequency applications. Their wide bandgaps, high breakdown fields, the high electron peak and saturation velocities combined with the large conduction band offset and the high electron mobility observed in AlGaN/GaN heterostructures enable excellent microwave power performance of AlGaN/GaN high electron mobility transistors (HEMTs). LÄS MER

 5. 20. Development of new characterization techniques for III-V nanowire devices

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Physics, Division of Synchrotron Radiation Research

  Författare :Olof Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-01]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; STM; XPS; Semiconductor nanowires; nanowire devices; top contact mode; HAXPES; Fysicumarkivet A:2017:Persson;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen presenterar nya metoder och tekniker som utvecklats för att undersöka nanotrådars (NT) och NT-enheters egenskaper, och de resultat som erhållits med dessa. Växt och karakterisering av NT har blivit en stor forskningsområde då NT har visat sig förbättra egenskaperna hos många tillämpningar inom halvledarteknologin, såsom transistorer, solceller och lysdioder. LÄS MER