Sökning: "Offentlighetsprincip"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Offentlighetsprincip.

  1. 1. Protection de la vie privée et transparence à l'épreuve de l'informatique : (droit français, droit suédois et directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995)

    Detta är en avhandling från Paris : Université Paris XII

    Författare :Patricia Blanc-Gonnet Jonason; [2001]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integritetsskydd; Offentlighetsprincip; Frankrike; Sverige; EU; Komparation;

    Sammanfattning : .... LÄS MER