Sökning: "Offentliga sektorn"

Visar resultat 1 - 5 av 47 avhandlingar innehållade orden Offentliga sektorn.

 1. 1. Planhushållning i den offentliga sektorn? : budgetdialogen mellan regering och förvaltning under efterkrigstiden

  Författare :Erik Amnå; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kommunernas roll i den offentliga sektorn

  Författare :Richard Murray; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kommuner; Kommunalförbund; Kommunalförvaltning; Lokalförvaltning; Statshushållning; Statsbudget; Nationalbudget; Bruttonationalprodukt; BNP; Statsskuld;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Genusstrukturer och lokala välfärdsmodeller : Fyra kommuner möter omvandlingen av den offentliga sektorn

  Författare :Susanne Johansson; Lena Gonäs; Nina Gunnerud Berg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; structural change; public sector; welfare models: gender contract; local labour markets; Sweden; Botkyrka; Gnosjö; Kalmar; Pajala; Kulturgeografi; Human geography; Kulturgeografi; kulturgeografi; Social and Economic Geography; local labourmarkets; Human Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to analyse recent changes in the preconditions for theproduction of public services and their impact upon, specifically, women's jobopportunities in local labour markets. The effects of these changes on the largest segmentof women's labour market, i. e. LÄS MER

 4. 4. Professionens problematik : lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling

  Författare :Johanna Ringarp; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish educational system; Welfare system; New Public Management; decentralization; municipalization; Swedish history; The Swedish Association of Local Authorities; Social Democrat; compulsory school; modern history.; teachers’ associations; teacher; de-professionalization; semi-profession; Profession; Välfärdsstaten; Sverige; 1980-talet; 1990-talet; Offentliga sektorn; studier och undervisning; Utbildningspolitik; Socialdemokrati; Skolan administration och förvaltning; Kommunalisering;

  Sammanfattning : On 8 December 1989, the Swedish Parliament resolved that the state regulation of teaching positions would be terminated beginning on 1 January 1991. The parliament’s decision came on after fierce debates that took place in both teacher staff rooms and in public in 1989. LÄS MER

 5. 5. Locked-in collaboration

  Författare :Johanna Andersson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Offentliga sektorn; Samarbete; Arbetslivsinriktad rehabilitering; Vocational rehabilitation; Cooperation; Cooperativeness; Public administration; Sverige;

  Sammanfattning : Collaboration, employed in defining a problem, finding a solution, and implementing it, has been proposed as a solution to a range of problems framed as wicked or complex. Collaboration can be justified based on instrumental, normative, and value-based reasoning. LÄS MER