Sökning: "Odontologiska Fakulteten od"

Visar resultat 1 - 5 av 121 avhandlingar innehållade orden Odontologiska Fakulteten od.

 1. 1. Aspects of oral implant technology and osseointegration

  Författare :Rainde Naiara Rezende de Jesus; Malmö universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; biomaterials; oral implants; surface topography; surface roughness; surface energy; surface wettability; hydrophilicity; macrogeometry; implant body; thread design; surgical protocol; oversized drilling; osseointegration; bone-to-implant contact; bone density; primary implant stability; insertion torque; removal torque; removal energy; connection stiffness; osteoclasts; RAW264.7 cells; gene expression;

  Sammanfattning : Behandling med käkbensförankrade tandimplantat är en vanlig metod för att ersätta förlorade tänder hos helt och partiellt tandlösa patienter. Trots att implantatbehandling uppvisar en långsiktigt hög lyckande- och överlevnadsfrekvens (90–95% efter 10 år) så förekommer implantatförluster och marginal benförlust kring implantaten under det första året efter insättning och/eller belastning, vilket kan försämra det estetiska resultatet. LÄS MER

 2. 2. Maxillofacial cone beam computed tomography (CBCT) : aspetcs on optimisation

  Författare :Ayman Al-Okshi; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; CBCT; OPTIMISATION; DOSAGE;

  Sammanfattning : Inom odontologisk såväl som inom medicinsk radiologi sker en snabb utveckling av nya tekniker. Nya metoder för att kunna diagnosticera och följa sjukdomsförlopp över tid introduceras. Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) är en sådan ny teknik, som introducerades inom odontologin under sent 1990-tal. LÄS MER

 3. 3. Masticatory function and temporomandibular disorders in patients with dentofacial deformities : studies before and after orthodontic and orthognathic treatment

  Författare :Cecilia Abrahamsson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dentofacial deformities; orthognathic treatment; orthognathic surgery; orthodontics; stomathognathic physiology; temporomandibular disorders; masticatory function;

  Sammanfattning : Ca 30 % av Sveriges befolkning genomgår någon gång i livet behandling med tandreglering. I de fall där bettavvikelsen är mer omfattande är enbart tandreglering inte tillräckligt för att uppnå ett bra bett. Istället kombinerar man tandregleringen med en kirurgisk förflyttning av käkarna s.k. LÄS MER

 4. 4. Intra-oral soft tissue expansion and volume stability of onlay bone grafts

  Författare :Peter Abrahamsson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Implantat är idag en väl etablerad behandlingsform. I många fallfinns dock inte tillräckligt med käkben för att på ett optimalt sättkunna rekonstruera patientens bett såväl ur funktionell som estetisksynpunkt. I dessa fall används olika tekniker för att tillförakäkben. LÄS MER

 5. 5. Peri-implantitis : risk factors and outcome of reconstructive therapy

  Författare :Ahmad Aghazadeh; Stefan Renvert; Andreas Stavropoulos; Rutger Persson; Ingemar Abrahamsson; Malmö universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : This thesis is focused on (I) the outcome of reconstructive treatment of peri-implant defects and (II) risk factors for the development of peri-implantitis.BackgroundAn increasing number of individuals have dental implant-supported reconstructions. The long-time survival rate of dental implants is good, but complications do occur. LÄS MER