Sökning: "OMVÅRDNAD PROCESS"

Visar resultat 1 - 5 av 183 avhandlingar innehållade orden OMVÅRDNAD PROCESS.

 1. 1. Omvårdnad som reflekterande praktik Att se och använda alternativ till tvång i psykiatrisk vård

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Git-Marie Ejneborn-Looi; Luleå tekniska universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; alternativ till tvångsåtgärder; omvårdnad; psykiatrisk vård; självskadebeteende; kvalitativ innehållsanalys; process; pragmatism; Medicin; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Tvångsåtgärder som fastspänning och tvångsmedicinering är vanligt förekommande inom den psykiatriska vården och motiveras ofta av personal med att det saknas alternativ. Användandet av tvångsåtgärder tycks vara särskilt vanligt när det gäller unga kvinnor med självskadebeteende. LÄS MER

 2. 2. Mellan frihet och trygghet personalgemensamt förhållningssätt i psykiatrisk omvårdnad

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Per Enarsson; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning; omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences; common staff approach; psychiatric care; social process; power; experience; grounded theory; phenomenological research; content analysis; vignettet method; personalgemensamt förhållningssätt; psykiatrisk omvårdnad; sociala processer; makt; upplevelser; grounded theory; fenomenologisk hermeneutik; innehållsanalys; vinjettmetod; Omvårdnad; Nursing; common staff approach; psychiatric care; social process; power; experience; grounded theory; phenomenological research; vignette method; personalgemensamt förhållningssätt; psykiatrisk omvårdnad; sociala processer; makt; upplevelser; grounded theory; fenomenologisk hermeneutik; innehållsanalys; vinjettmetod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personalgemensamt förhållningssätt i psykiatrisk omvårdnad har inte tidigare studerats explicit. Forskning i närliggande område, på sociala processer i psykiatrisk omvårdnad, lyfter fram interaktionen mellan patient och vårdare som betydelsefull för att förstå kommunikationsmönster och attityder. LÄS MER

 3. 3. “Just deal with it” Health and social care staff´s perspectives on changing work routines by introducing ICT Perspectives on the process and interpretation of values

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Maria Andersson Marchesoni; Luleå tekniska universitet.; Luleå tekniska universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Policymakers emphasize that the increased use of information andcommunication technologies (ICT) will improve efficiency and reinforceaccountability in health and social care. Care has an intrinsic value that isunquestionable; everyone needs care more or less throughout their life. LÄS MER

 4. 4. Möten mellan människor och teknologi berättelser från intensivvårdssjuksköterskor och personer som ventilatorbehandlas i hemmet

  Detta är en avhandling från Umeå : Omvårdnad

  Författare :Berit Lindahl; Umeå universitet.; Högskolan i Borås.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences; Nursing; critical care nursing; home mechanical ventilation; ventilator; home-nursing-professional; home health care; spiritual care; advocacy; testimony; qualitative-studies; phenomenological hermeneutics; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to illuminate meanings of the relation between human beings, technology and care, as narrated by critical care nurses and people in need of home mechanical ventilation (HMV). The data are based on narrative research interviews with six intensive care nurses (I), 13 people who were about to start HMV (II), these 13 people were interviewed for a second time six to eight months after HMV had started (III), and nine persons with more than two years HMV experience (IV). LÄS MER

 5. 5. Hindrances and Feasibilities that Affect Discharge Planning: Perspectives Before and After the Development and Testing of ICT Solutions

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Sofi Nordmark; Luleå tekniska universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Deficits in collaboration and information exchange during patient discharge from the hospital can cause negative consequences for the patient, such as delayed discharge, readmission, inadequate post-discharge care, and reduced quality of life. Information and communication technology (ICT) can contribute to easing and securing information exchange and collaboration at care transitions from one care provider to another. LÄS MER