Sökning: "OASES"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet OASES.

  1. 1. Oases of Air A Phenomenological Study of John Banville's Science Tetralogy

    Detta är en avhandling från Stockholm : Engelska institutionen

    Författare :Joakim Wrethed; Stockholms universitet.; [2006]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; John Banville; science tetralogy; contemporary Irish fiction; aseity; air; substance; phenomenology; intentionality; constitution; epistemology; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

    Sammanfattning : This phenomenological study of John Banville’s fiction exhibits the way in which Doctor Copernicus, Kepler, The Newton Letter, and Mefisto persistently present air as a constituting factor. Air occurs as a phenomenological oasis permitting constitution to effectuate disclosure ex nihilo. LÄS MER