Sökning: "Nygrekiska"

Visar resultat 1 - 5 av 43 avhandlingar innehållade ordet Nygrekiska.

 1. 1. Notes on eastern Cretan phonology : a corpus-based study

  Författare :Kimmo Granqvist; Bo-Lennart Eklund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Modern Greek language; Nygrekiska; nygrekiska; Modern Greek;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Adnominal Possession and Ditransitives

  Författare :Mikko Kupula; Cecilia Falk; Eva Hedin; Melita Stavrou; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Modern Greek; minimalism; adnominal possession; ditransitive constructions; possessor raising; applicative constructions; phase extension; event variable; dative; locative; clitics; Modern Greek language; Nygrekiska; nygrekiska; Modern Greek;

  Sammanfattning : This dissertation presents the findings of an investigation of adnominal possession and ditransitives on the basis of data from Modern Greek. The general thesis of the dissertation is that possessive DPs constitute nominal counterparts to ditransitive constructions. LÄS MER

 3. 3. Das Leben des heiligen Narren Symeon von Leontios von Neapolis

  Författare :Lennart Rydén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Modern Greek language; Nygrekiska;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Om ordföljden i nygrekiska bisatser

  Författare :Soula Seifert; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Läroboken som traditionsbärare : om hemspråksundervisningen i grekiska : ett läroplansteoretiskt och didaktiskt perspektiv

  Författare :Jannis Garefalakis; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Modersmålsundervisning; Läromedel; Nygrekiska språket;

  Sammanfattning : .... LÄS MER