Sökning: "Nursery Rhymes"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Nursery Rhymes.

 1. 1. Les « incroyabilicieux » mondes de Ponti : Une étude du double lectorat dans l’œuvre de Claude Ponti

  Författare :Catherine Renaud Buscall; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; French language; French Literature; Children’s Literature; Picturebooks; Crosswriting; Carnivalesque; Word Games; Metafiction; Metatextual Elements; Intertextuality; Peritext; Intratextuality; Recurrent Themes; Fairy Tales; Violence; Nursery Rhymes; Franska; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Romance languages French language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Romanska språk Franska språket; romanska språk; Romance Languages;

  Sammanfattning : This study posits that Claude Ponti’s fiction can be regarded as paradigmatic of "crosswriting": written for a dual audience of children and adults. Sections One and Two examine those elements indicative of crosswriting in Ponti’s children's stories, primarily his picturebooks. LÄS MER

 2. 2. Krakel Spektakel, hör hur det låter! Studier i Lennart Hellsings språkvärld

  Detta är en avhandling från Inger Nilsson, Lillegårdsg 3, S 392 47 Kalmar, Sweden

  Författare :Inger Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature criticism; General and comparative literature; Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; children s songs; orality; verse-making; children s poems; Lennart Hellsing; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Undersökningen syftar till att klargöra hur överföringen av hellsingtexter till barnpubliken har en motsvarighet i texternas form och hur detta bidrar till att forma diktarens poetiska universum. Texterna står i centrum och perspektivet är brett. LÄS MER