Sökning: "Nucleo-olivary"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Nucleo-olivary.

 1. 1. The Cerebello-Olivary Feedback System

  Detta är en avhandling från Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Författare :Fredrik Bengtsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropsykologi; neurofysiologi; neurophysiology; Neurology; neuropsychology; Fysiologi; Physiology; Cerebellum; Purkinje cell; Inferior olive; Neurologi; Nucleo-olivary; Climbing fibre.; Deep cerebellar nuclei;

  Sammanfattning : The pathway from the deep cerebellar nuclei to the inferior olive, the nucleo-olivary pathway, is known to be inhibitory. The physiological and temporal properties, as well as the localisation, of the nucleo-olivary pathway were characterised in the decerebrate ferret. LÄS MER

 2. 2. Feedback control of cerebellar learning

  Detta är en avhandling från Associative Learning

  Författare :Anders Rasmussen; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Motor learning; Rescorla-Wagner; Anticipation; In vivo Electrophysiology; Purkinje cells; Nucleo-Olivary inhibition; Inferior Olive; Classical Conditioning; Eyeblink Conditioning; Feedback;

  Sammanfattning : The ability to anticipate future events and to modify erroneous anticipatory actions is crucial for the survival of any organism. Both theoretical and empirical lines of evidence implicate the cerebellum in this ability. It is often suggested that the cerebellum acquires “expectations” or “internal models”. LÄS MER

 3. 3. Cerebellar pathways and mechanisms in classical conditioning

  Detta är en avhandling från Pär Svensson, Dep Physiological Sciences, Sölvegatan 19, 223 62 Lund, Sweden

  Författare :Pär Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurology; Climbing Fibers; Conditioned Response; Mossy Fibers; Ferret; Eyeblink; Cerebellum; Classical Conditioning; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärnan ansvarar för styrningen av vårt beteende. Exempelvis kan skador på hjärnan vara förödande för vår motorik eller förändra vår personlighet. LÄS MER

 4. 4. Cerebellar Control of Classical Conditioning

  Detta är en avhandling från Department of Physiological Sciences, Lund University

  Författare :Magnus Ivarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Associative module; Bilateral; Orbicularis oculi muscle; Inferior olive; Purkinje cell; Eyeblink; Conditioned response; neuropsykologi; neurofysiologi; Neurologi; neurophysiology; neuropsychology; Neurology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Lillhjärnans kontroll av klassisk betingning Klassisk betingning är en enkel och fundamental form av inlärning. Ett neutralt betingat stimulus (eng. conditioned stimulus eller CS), som t.e. LÄS MER