Sökning: "Nostradamus"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Nostradamus.

 1. 1. La poésie oraculaire de Nostradamus Langue, style et genre des Centuries

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för franska, italienska och klassiska språk

  Författare :Anna Carlstedt; Mats Forsgren; Ritva Jakobsson; Mireille Huchon; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Nostradamus; Centuries; style; language; genre; oracular poetry; quatrain; French; Renaissance; linguistic and thematic studies; onomastics; melancholy.; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Romance languages French language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Romanska språk Franska språket;

  Sammanfattning : This dissertation is a study of the work of Michel de Nostredame (Nostradamus). Born in Provence, France in 1503, this true "Renaissance man” (astrologer, doctor of medicine and translator) achieved fame with the publication of his Centuries or “Prophecies”. LÄS MER

 2. 2. Langue et style dans les Centuries de Nostradamus : éléments pour une description philologique, linguistique et stylistique

  Detta är en avhandling från Stockholms universitet, Institutionen för franska och italienska

  Författare :Anna Carlstedt; [2002]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER