Sökning: "Norm-governed"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Norm-governed.

  1. 1. Norm-Regulation of Agent Systems Instrumentalizing an algebraic approach to agent system norms

    Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

    Författare :Magnus Hjelmblom; Stockholms universitet.; Högskolan i Gävle.; [2015]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer and Systems Sciences; data- och systemvetenskap; Agent System; Norm-regulated; Norm-governed; Normative MAS; Normative Positions; Normative system; Transition system;

    Sammanfattning : En arkitektur för normreglerade multiagentsystem baserad på en algebraisk representation av normativa system instrumentaliseras och vidareutvecklas. Kärnan i instrumentaliseringen utgörs av en Prolog-modul som tillsammans med ett Java-bibliotek kan användas för att skapa client/server-baserad körbar kod. LÄS MER