Sökning: "Nordkalotten"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Nordkalotten.

 1. 1. Samernas politiska organisation : en studie av etnisk minoritet i förhållande till storsamhället

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Tom G. Svensson; Stockholms universitet.; [1973]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Etnologi; Sociala frågor; Samer; Minoriteter; Diskriminering; Socialpolitik; Sverige; Etnografi; Nordkalotten;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Systematics, phylogeography and polyploid evolution in the Dactylorhiza maculata complex (Orchidaceae)

  Detta är en avhandling från Department of Ecology, Lund University

  Författare :David Ståhlberg; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ITS; morphometry; taxonomy; Systematic botany; Växtekologi; Plant ecology; vegetation analysis; recombination; polyploidy; plastid DNA; niche differentiation; chemotaxonomy. Physiology of nonvascular plants; morphology; phytogeography; hybrid zone; glacial refugia; Dactylorhiza; flow cytometry; Systematisk botanik; taxonomi; morfologi; kemotaxonomi. Växters fysiologi inte kärlväxter .;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to investigate and describe different aspects of variation in the Dactylorhiza maculata complex and to relate the variation patterns to underlying biological processes such as Quaternary migration history, hybridization and polyploid evolution. The variation patterns were analysed at various geographic levels using molecular markers (plastid DNA and ITS of nrDNA), cytological data, morphometry and ecological data. LÄS MER