Sökning: "Nordic historiography"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Nordic historiography.

 1. 1. Intelligensaristokrater och arkivmartyrer : normerna för vetenskaplig skicklighet i svensk historieforskning 1900–1945

  Detta är en avhandling från Gidlunds förlag

  Författare :Simon Larsson; Södertörns högskola.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; research personality; expert review; peer-review; academic excellence; conceptual history; intellectual history; Nordic historiography; historiography; history of historiography; charismatic personality; Sweden;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the construction of norms of academic excellence in the Swedish discipline of history 1900-1945. The area of focus is the competition for professorial chairs in history. The legacy of the discipline viewed history as a holistic concept, binding together most humanistic disciplines. LÄS MER

 2. 2. Historiska porträtt som kunskapskälla : Samlingar, arkiv och konsthistorieskrivning

  Detta är en avhandling från Lund : Nordic Academic Press

  Författare :Charlotta Krispinsson; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; konstvetenskap; Art History; art historiography; portraiture; connoisseurship; iconography; physiognomy; reception history; national portrait collections; art museums; the Swedish Portrait Archive; history of concepts; the iconic turn; Germany; image science; konsthistorieskrivning; porträtt; kännarskap; ikonografi; fysiognomik; receptionshistoria; nationella porträttsamlingar; konstmuseer; Nationalmuseum; Svenska porträttarkivet; svensk porträttkonst; begreppshistoria; den ikoniska vändningen; Tyskland; konstvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is a study on the reception history of early modern portraiture, as expressed in Swedish as well as Nordic and German art historiography written 1880-1945. It focuses on the anthropological and anachronic aspects of the encounter between art historian and portrait, which is analysed according to theory on the agency of images. LÄS MER

 3. 3. Värv och verk Förnyelse och tradition i Nordisk kvinnolitteraturhistoria från tillkomst till tryckt bok

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Maria M. Berglund; Karlstads universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Nordisk kvinnolitteraturhistoria; Literary historiography; Canon formation; Feminism; Archives; Comparative Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Nordisk kvinnolitteraturhistoria [The History of Nordic Women’s Literature; henceforth NKLH] is a history of literature published in five volumes 1993–1998. It was written with the overtly stated intention to change literary history on feminist grounds. LÄS MER

 4. 4. Svenska Pommern : kulturmöten och identifikation 1720–1815

  Detta är en avhandling från Institute of Cultural Sciences, Biskopsgatan 7, SE-223 62 Lund, SWEDEN

  Författare :Andreas Önnerfors; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; identification; press history; Freemasonry; educated societies; Tidig modern historia till ca. 1800 ; theories of climate; 18th century; Swedish Pomerania; cultural encounters; German Romanticism; Enlightenment; intellectual history; Modern history up to circa 1800 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Svenska Pommerns historia är en del av den svenska historien. Mellan 1648 och 1815 hörde den tyska Östersjöprovinsen till det svenska väldet. Denna avhandling skildrar människorna och deras syn på Sverige under de sista hundra åren av svensk tillhörighet mellan 1720 och 1815. LÄS MER