Sökning: "Nils-eije Stävare"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Nils-eije Stävare.

  1. 1. Georg Gustafsson - församlingsledare, predikant och förebedjare inom den svenska Pingströrelsen

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Nils-Eije Stävare; Ruth Franzén; Runar Eldebo; [2008]
    Nyckelord :Church history; Georg Gustafsson; Preaching; Healing ministry; Pentecostal movement; church-leader; revival; neoevangelism; Rosenianism; Kyrkohistoria; kyrkohistoria; kyrkohistoria;

    Sammanfattning : This thesis is about the Pentecostal preacher Georg Gustafsson (1899-1983). The aim is to describe, analyse and evaluate his devoted service for the Swedish Pentecostal movement during more than 60 years of his life. The thesis describes the person, his lifetime achievement and the context within which his work was carried out. LÄS MER