Sökning: "Nils-Olof Zethrin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Nils-Olof Zethrin.

  1. 1. Mellan masskonsumtion och folkrörelse idrottens kommersialisering under mellankrigstiden

    Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

    Författare :Nils-Olof Zethrin; Örebro universitet.; [2015]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; sports; mass culture; popular movement; commercialization; interwar period; Historia; History;

    Sammanfattning : .... LÄS MER