Sökning: "Nils lundqvist"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Nils lundqvist.

 1. 1. Nordic Sordariaceae s. lat

  Författare :Nils Lundqvist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bumpy light curves of interacting supernovae

  Författare :Anders Nyholm; Jesper Sollerman; Peter Lundqvist; Nils Ryde; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; iPTF13z; supernova; SN; circumstellar medium; CSM; SN Type IIn; intermediate Palomar Transient Factory; iPTF; Astronomy; astronomi;

  Sammanfattning : A supernova (SN) is the explosive destruction of a star. Via a luminous outpouring of radiation, the SN can rival the brightness of its SN host galaxy for months or years. LÄS MER