Sökning: "Nils Sandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Nils Sandberg.

 1. 1. De prudentia oratoria ad sacras orationes adplicata. Specimen academicum cujus sectionem primam ... publico examini subjiciunt mag. Carol. Ephr. Sandberg ... et Nicol. Adam Kjellén, Ostrogothus. In audit. Gustav. majori d. 22 Octob. 1794., Sect. 1

  Författare :Carl Ephraim Sandberg; Nils Adam Kjellén; Carl Ephraim Sandberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Atomistic simulations of defects

  Författare :Nils Sandberg; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Physics; Fysik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Atomistic simulation of crystal defects in metals

  Författare :Nils Sandberg; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Physics; Fysik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Approximation of Optimally Controlled Ordinary and Partial Differential Equations

  Författare :Mattias Sandberg; Anders Szepessy; Nils-Henrik Risebro; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : In this thesis, which consists of four papers, approximation of optimal control problems is studied. In Paper I the Symplectic Pontryagin method for approximation of optimally controlled ordinary differential equations is presented. LÄS MER

 5. 5. Problemlösningsarbete på låg organisatorisk nivå : Två studier om implementering respektive konkretisering av idéer om kundorderstyrd tillverkning

  Författare :Gun Abrahamsson; Sven Helin; Nils Kinch; Ingemund Hägg; Thomas Sandberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Företagsekonomi; Industriell organisation; Institutionell teori; Organisatoriskt lärande; Regelstyrd handling; Ekonomistyrning; Lateralt samarbete; Fallstudier; World Class Manufacturing; Ständig förbättring; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The two studies reported in this thesis are about problem solving at a low organisational level in an organisational unit in a Swedish manufacturing company, which has adopted ideas of World Class Manufacturing. In the first study, we analyse, from an organisational learning perspective, the implementation of the well-known concept Continuous Improvement at shop-floor level and how management accounting may facilitate or impede improvement work. LÄS MER