Sökning: "Nils Malmsten"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Nils Malmsten.

 1. 1. Inledning till mathematiken ... under inseende af Carl Johan Malmstén ... för philosophiska graden författad och utgifven av Nils Gustaf Ljungzell Palmbergsk stipendiat, af Södermanlands och Nerikes nation

  Detta är en avhandling från Upsala : Leffler

  Författare :Carl Malmsten; Nils Gustaf Ljungzell; Carl Malmsten; [1854]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Dissertatio philologica [sheʾol] Hebræorum observationibus illustratum sistens cujus partem primam ... publico examini subjiciunt mag. Hans G. Malmsten ... et Nicolaus Fröding Westrogothi. In audit. Gust. maj. die XXV. Maji MDCCCV., P. 1

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, typis Edmannianis

  Författare :Hans Georg Malmsten; Nils Fröding; Hans Georg Malmsten; [1805]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Studies of post-decision processes

  Detta är en avhandling från Stockholm : Univ

  Författare :Nils Malmsten; [1996]
  Nyckelord :Beslut-- psykologiska aspekter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER