Sökning: "Nils Janlöv"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Nils Janlöv.

  1. 1. Measuring Efficiency in the Swedish Health Care Sector – Levels, Trade-offs and Determinants

    Författare :Nils Janlöv; Nationalekonomiska institutionen; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Quality; Efficiency measurement; Data Envelopment Analysis DEA ; Stochastic Frontier Analysis SFA ; Health Care; Health districts; Elderly Care;

    Sammanfattning : This thesis measures cost efficiency in the production of health care and social services in Sweden. The object of analysis is not provider efficiency, but instead the relative efficiency of political organizations or different contractual arrangements. LÄS MER