Sökning: "Nils Jacob Sillén"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Nils Jacob Sillén.

 1. 1. Expositio actorum regiæ societatis oeconomicæ Vermelandiæ cujus partem secundam ... publicæ censuræ offerunt mag. Nicolaus Jacobus Sillén et Fredericus Arrhenius Vermelandi. In audit. Gust. die XXV Novembris MDCCCXV., P. II

  Författare :Nils Jacob Sillén; Fredrik Arrhenius; Nils Jacob Sillén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Expositio actorum regiæ societatis oeconomicæ Vermelandiæ cujus partem primam ... publicæ censuræ offerunt mag. Nicolaus Jacobus Sillén et Johannes Herm. Nordén Vermelandi. In audit. Gust. die XXV Novembris MDCCCXV., P. I

  Författare :Nils Jacob Sillén; Johan Herman Nordén; Nils Jacob Sillén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Fragmenta medicinam empiricamque naturæ disquisitionem spectantia, quæ, venia ampl. fac. philos. Upsal. præside mag. Nic. Jac. Sillén ... p.p. Joh. Ol. Lagberg Sud. Ner. In audit. Gust. die [V.] Junii MDCCCXX

  Författare :Nils Jacob Sillén; Johan Olof Lagberg; Nils Jacob Sillén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. De hypericis Sveciæ indigenis dissertatio botanica quam venia ampl. facult. philos. Upsal. præside mag. Nicolao Jacobo Sillén oecon. pract. prof. reg. et ord. Borgström. pro gradu philosophico p. p. auctor Magnus Huss Norrlandus. In Audit. Gustaviano die X Martii MDCCCXXX. h. a. m. s

  Författare :Nils Jacob Sillén; Magnus Huss; Nils Jacob Sillén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. De religione naturali ad normam sacræ scripturæ dijudicanda dissertatio, quam ex speciali s:æ regiæ maj;tis gratia et ven. max. venerandæ facult. theol. p. p. Nicolaus Jacobus Sillén prof. reg. et ordin. Borgströmianus respondente Guilielmo Svartengren Stip. Reg. Vermelando. In Audit. Gust. d. XVIII Junii MDCCCXXVII. H. P. M. S

  Författare :Nils Jacob Sillén; Guiliemus Svartengren; Nils Jacob Sillén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA;

  Sammanfattning : .... LÄS MER