Sökning: "Nils Holmberg"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Nils Holmberg.

 1. 1. Effects of online advertising on children's visual attention and task performance during free and goal-directed internet use : A media psychology approach to children's website interaction and advert distraction

  Författare :Nils Holmberg; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; online advertising; children; website interaction; visual attention; distraction; cognitive load; eye-tracking; task-orientation; media effects; visual saliency; executive functions; media literacy; inhibitory control;

  Sammanfattning : Denna avhandling består av fyra delstudier som undersöker hur internetreklam påverkar barns visuella uppmärksamhet. Syftet med studierna var att ta reda på om barn distraherades av internetreklam när de interagerade med webbsidor med hjälp av en vanlig webbläsare. LÄS MER

 2. 2. Reaching for the Stars : Studies in the History of Swedish Stellar and Nebular Astronomy, 1860–1940

  Detta är en avhandling från History of Science and Ideas

  Författare :Gustav Holmberg; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; stellar astronomy; history of astronomy; astrophysics; history of modern Swedish science; scientific practice; Astronomy; Astronomi;

  Sammanfattning : This study considers astrophysics, stellar and nebular astronomy in Sweden. Emphasis is on the role of scientific technologies and practice, and the emergence of a modern observational astronomy, supplanting classical astronomy as the most vital field of Swedish astronomy. LÄS MER