Sökning: "Nils Häggström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Nils Häggström.

  1. 1. Norrland's direct foreign trade 1850-1914

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Nils Häggström; Umeå universitet.; [1971]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Utrikeshandel Sverige Norrland;

    Sammanfattning : .... LÄS MER