Sökning: "Nilo Casimiro Ericsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Nilo Casimiro Ericsson.

  1. 1. Revenue Maximization in Resource Allocation Applications in Wireless Communication Networks

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Nilo Casimiro Ericsson; Uppsala universitet.; [2004]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Signalbehandling; wireless; resource; scheduling; revenue; admission control; service level control; service level agreement; Signalbehandling; TECHNOLOGY Information technology Signal processing; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Signalbehandling; Signal Processing; signalbehandling;

    Sammanfattning : Revenue maximization for network operators is considered as a criterion for resource allocation in wireless cellular networks. A business model encompassing service level agreements between network operators and service providers is presented. LÄS MER