Sökning: "Niklas Sehlstedt"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Niklas Sehlstedt.

 1. 1. Hybrid methods for inverse force estimation in structural dynamics

  Författare :Niklas Sehlstedt; KTH; []
  Nyckelord :inverse force estimation; dynamic boundary traction vector; hilbert space basis; modal methods; inverse problem;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. On modal methods and inverse problems in structural dynamics

  Författare :Niklas Sehlstedt; KTH; []
  Nyckelord :Dynamic strain; Dynamic boundary traction vector; Hilbert space basis; Modal methods; Inverse problem; Ill-conditioning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER