Sökning: "Niklas Sandell"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Niklas Sandell.

 1. 1. Redovisning i skuggan av en bankkris : Värdering av fastigheter

  Detta är en avhandling från Linköping University

  Författare :Niklas Sandell; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; redovisning; fastigheter; bankkris; värdering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Redovisningsmått, påkopplade system och ekonomiska konsekvenser

  Detta är en avhandling från Institute of Economic Research

  Författare :Niklas Sandell; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Redovisning; Accounting; Connected systems; Performance compensation; Accounting measures; Economic consequences;

  Sammanfattning : Accounting measures are often used as a basis for decisions and computations. In these capacities, accounting measures are often taken for granted. This thesis concerns the use of accounting measures in contracts and in legislation. The main focus of the thesis is the use of accounting measures in contracts for performance compensation. LÄS MER

 3. 3. Redovisning i skuggan av en bankkris : Värdering av fastigheter

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Niklas Sandell; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Den grundläggande frågeställningen för denna avhandling är huruvida extern redovisningsinformation kan medföra snedvridande ekonomiska konsekvenser, genom dess påverkan på ekonomiska aktörers agerande. En utgångspunkt härvid är att frågeställningarna kring redovisningens ekonomiska konsekvenser ställs på sin spets under finansiella kriser. LÄS MER