Sökning: "Niklas Borg"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Niklas Borg.

 1. 1. Modeling and Calibration of Preparative Chromatography

  Författare :Niklas Borg; Institutionen för kemiteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Chromatography; Modeling; Simulation; Calibration; Model based analysis;

  Sammanfattning : In my thesis, I have modeled adsorption chromatography and simulated, calibrated, and analyzed models of adsorption chromatography. While my main focus has been modeling and calibration of the models by estimating the parameters, the models used have been partly new. LÄS MER

 2. 2. Utbildning för hållbar utveckling ur ett lärarperspektiv : Ämnesbundna skillnader i gymnasieskolan

  Författare :Carola Borg; Hans-Olof Höglund; Niklas Gericke; Eva Bergman; Anders Arnqvist; Cecilia Lundholm; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Environmental education; Sustainable development; Teaching for sustainability; Teachers understanding; Upper secondary school; Subject -bound differences; Teaching traditions; Interdisciplinary Approach; Teaching methods; Miljöundervising; Hållbar utveckling; Undervsing för hållbar utveckling; Lärares förståelse; Gymnasieskolan; Ämnesbundna skillnader; Undervsingstraditioner; Ämnesövergripande arbetssätt; Undervsings metoder; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : This thesis investigates how teachers from different disciplines understand and implement education for sustainable development in their teaching. A nationwide questionnaire study was conducted with 3229 upper secondary school teachers representing 224 schools in Sweden. LÄS MER