Sökning: "Niklas Ammert"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Niklas Ammert.

  1. 1. Det osamtidigas samtidighet : : historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år

    Detta är en avhandling från Sisyfos förlag

    Författare :Niklas Ammert; Högskolan i Kalmar.; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Historia; History; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; identity; multi-chronology; uses of history; 1900-2005; Sweden; values; progression; Historical consciousness; history textbooks; history didactics; narratives; dimensions of time; historieläroböcker; Historiemedvetande; historiedidaktik;

    Sammanfattning : The concept of historical consciousness has been central in didactic research since the early 1990’s. It has been focused in Swedish history curricula, especially since 1994. Historical consciousness has mostly been used on a macro-level as a theoretical framework. LÄS MER