Sökning: "Nicolaus Gustavsu Kjellin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Nicolaus Gustavsu Kjellin.

  1. 1. Dialogus Platonis, qui inscribitur Convivium, in linguam vernculam translatus cujus particulam primam ... præside Mag. Vilhelmo Frid. Palmblad ... pro gradu philosophico p. p. auctor Nicolaus Gustavus Kjellin Vermelandus. Stip. Geijer. In Audit. Gustav. die XI Junii MDCCCXXXVI. H. P. M. S

    Detta är en avhandling från Upsaliæ Excudebant regiæ academiæ typographi

    Författare :Vilhelm Fredrik Palmblad; Nicolaus Gustavsu Kjellin; Vilhelm Fredrik Palmblad; [1836]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER