Sökning: "Niclas Olsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Niclas Olsson.

 1. 1. Global Proteome Survey -Transforming antibody-based affinity proteomics into a global discovery platform

  Detta är en avhandling från Department of Immunotechnology, Lund University

  Författare :Niclas Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; affinity proteomics; recombinant antibodies; Proteomics; mass spectrometry; proteome profiling; breast cancer; antibody specificity;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En av de stora vetenskapliga bedrifterna hittills under 2000-talet är onekligen att man efter många års arbete för första gången lyckades kartlägga (sekvensera) samtliga mänskliga gener. Det mänskliga DNA:t är lokaliserat till cellkärnan och i princip så kan man likna en cellkärna med ett kontrollrum fyllt av manualer (DNA) som talar om cellens sammansättning och hur dess maskineri ska byggas ihop. LÄS MER

 2. 2. Mast Cell Migration in Inflammatory Diseases

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Niclas Olsson; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pathology; Mast cells; chemotaxis; inflammation; Patologi; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Pathology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Patologi;

  Sammanfattning : Mast cells (MCs) are forceful multifunctional effector cells of the immune system. MCs are normally distributed throughout connective and mucosal tissues, but in several pathological conditions accumulation of MCs occur. LÄS MER