Sökning: "Niclas Berg"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Niclas Berg.

 1. 1. Blood flow and cell transport in arteries and medical assist devices

  Författare :Niclas Berg; Lisa Prahl Wittberg; Laszlo Fuchs; Mihai Mihaescu; Alessandro Veneziani; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Hemodynamics; CFD; Artherosclerosis; Thrombosis; Platelet activation; Hemorheology; Platelet margination; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : The cardiovascular system is responsible for transport of nutrients, oxygen, as well as the cells and molecules making up the immune system. Through the hemostatic system, the body maintains the integrity of the blood vessels, and prevents bleeding. LÄS MER

 2. 2. Lgr11 – stöd eller begränsning? : Lärares röster om styrdokument och reformens påverkan på deras matematikundervisning

  Författare :Benita Berg; Kirsti Hemmi; Niclas Månsson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; primary teacher; curriculum; reform; mathematics; implementation; national tests; Grade 3;

  Sammanfattning : This thesis examines teachers’ voices on the latest curriculum reform and how teachers experience the impact of the reform on their teaching. The aim of this study is to contribute to knowledge about the conditions of the implementation of a new reform and how the reform controls and empowers teachers’ teaching. LÄS MER