Sökning: "Neurological rehabilitation"

Visar resultat 1 - 5 av 40 avhandlingar innehållade orden Neurological rehabilitation.

 1. 1. Virtual Rehabilitation - Implications for Persons with Stroke

  Författare :Jurgen Broeren; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; haptics; Neglect; Outcome Measures; Paresis; Rehabilitation; Stroke; Virtual Reality;

  Sammanfattning : Aims: The purpose of this thesis was to investigate the effects of Virtual Reality technology and haptics for stroke rehabilitation. Aims were to assess motor training in the so called chronic phase after stroke and to evaluate whether any improvement detected in the VR environment is reflected in daily life. LÄS MER

 2. 2. Stroke rehabilitation: A randomized controlled study in the home setting; Functioning and costs

  Författare :Ann Björkdahl; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; rehabilitation; ADL; cost; home; caregiver; outcome; adaptation; occupational therapy;

  Sammanfattning : Aim: The purpose of the thesis was to describe and evaluate different aspects of rehabilitation after discharge for persons of working age after stroke. Aims were to compare an approach of support, information and training in the home setting with ordinary outpatient rehabilitation at the clinic and to describe the costs and factors influencing the costs. LÄS MER

 3. 3. A Helping Hand On Innovations for Rehabilitation and Assistive Technology

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Mats Nilsson; KTH.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Hand function; Mechatronic system; Orthose; Neurological rehabilitation; Brain-Computer Interface; Functional Electric Stimulation;

  Sammanfattning : This thesis focuses on assistive and rehabilitation technology for restoring the function of the hand. It presents three different approaches to assistive technology: one in the form of an orthosis, one in the form of a brain-computer interface combined with functional electrical stimulation and finally one totally aiming at rehabilitating the nervous system by restoring brain function using the concept of neuroplasticity. LÄS MER

 4. 4. Characteristics of the functional independence measure in patients with neurological disorders. Measurement through Rasch analysis

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Åsa Lundgren Nilsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; rehabilitation; assessment; measurement; stroke; traumatic brain injury; spinal cord injury; Rasch; item response theory;

  Sammanfattning : The Functional Independence Measure (FIMTM) is an internationally widely used outcome measure, measuring disability in terms of dependence or need of assistance. The aim of this study was to evaluate the structural characteristics of FIMTM using the Rasch model, with regard to scoring function, cross-cultural validity in Europe and cross-diagnostic validity within rehabilitation units in Scandinavia. LÄS MER

 5. 5. Severe Head Injury. Evaluation of Acute Treatment and Rehabilitation

  Detta är en avhandling från Christer Eker Department of Neurosurgery Lund University Hospital Lund Sweden

  Författare :Christer Eker; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi; cerebral blood flow; neuropsychological test; assessment of motor and process skills; rehabilitation; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; intracranial pressure; Severe head injury; intensive care;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling diskuteras förbättringar inom skallskadevården både vad gäller akut behandling och rehabilitering. Bakgrund Svåra traumatiska hjärnskador är en av de vanligaste orsakerna till död eller bestående invaliditet i västvärlden. LÄS MER