Sökning: "Neuroethology"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Neuroethology.

 1. 1. Drosophila Sensory Neuroethology

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Biology

  Författare :Suzan Mansourian; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-05]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Drosophila melanogaster; Vinegar Fly; olfactory system; hygrosensation; receptor; ancestral habitat;

  Sammanfattning : Animals, like humans, need to perceive their surroundings via their senses in order to make sensible behavioral decisions, reproduce successfully, and survive. Animals are equipped with audition, vision, thermosensation, hygrosensation, mechanosensation, magnetoception, gustation, and olfaction, which detects physical and chemical changes in their habitats. LÄS MER

 2. 2. Neuroethology of olfaction in Drosophila

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Biology

  Författare :Irene Ibba; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : In insects olfaction is a primary sensory modality. As a result changes in the animal’s ecology are often paralleled by modifications in the olfactory system. Using a comparative approach between the generalist Drosophila melanogaster and its sibling specialist D. sechellia, I looked at the coding properties of the olfactory system. LÄS MER

 3. 3. Olfaction in Desert Locusts- Anatomy, Function and Plasticity of the Central Olfactory System

  Detta är en avhandling från Feromongruppen, Sölvegatan 37, 223 62 Lund, Sweden

  Författare :Rickard Ignell; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; hist; serotonin; immunocytochemistry; juvenile hormone; development; olfactometer; intracellular recording; evolution; projection neuron; receptor neuron; antennal lobe; aggregation pheromone; neuroethology; olfaction; Desert locust; Schistocerca gregaria; Ecology; Ekologi; Entomology; plant parasitology; Entomologi; växtparasitologi; Environmental chemistry; Miljökemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Svensk populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen Olfaction in Desert Locusts – Anatomy, Function and Plasticity of the Central Olfactory System av Rickard Ignell, Ekologiska institutionen, Lunds Universitet 2001. Doftsinnet hos ökengräshoppor Att studera ökengräshoppans, Schistocerca gregaria, doftsinne är att försöka komma underfund med några av de mekanismer som styr beteendet hos ett av världens mest kända skadedjur. LÄS MER

 4. 4. Neural Interfaces to the Odour World of Scarab Beetles

  Detta är en avhandling från Chemical Ecology and Ecotoxicology, Department of Biology, Lund University

  Författare :Mattias Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Djurekologi; Animal ecology; Intra; Antennal lobe; CNS; Attraction; Olfactometer; Behaviour; Mass spectrometry; Gas chromatography; Electrophysiology; Single sensillum; Receptor neuron; Plant volatile; Sex pheromone; Neuroethology; Odour detection; Olfaction; Coleoptera; Scarabaeidae; Entomology; plant parasitology; Entomologi; växtparasitologi; Environmental chemistry; Miljökemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur bladhorningsskalbaggar (ollonborrar, tordyvlar och deras släktingar) uppfattar dofter Bladhorningsskalbaggar, eller överfamiljen Scarabaeoidea, är en ganska stor skalbaggsgrupp med ca 30.000 arter beskrivna över hela världen. LÄS MER